Anna Barth

galerie


Januar 2002, eine Hommage an Kazuo Ohno
mit Satoko Fujii - Piano, Natsuki Tamura - Trompete, Thomas von Arx - Bühnenbild / Performance
Session House, Tokio, Japan
Fotos: Nobuko Shiga, Takashi Ito